Post-Docs:

2016 -
     
Wei Lu
luwei11@mail.ustc.edu.cn
     

 

Ph.D. Students:

2013 -
     
Shengru Li
srlee@mail.ustc.edu.cn
     
2014 -
     
Jing Zhu
zhujinng@mail.ustc.edu.cn
     

 

Master Students:

2015 -
Huibai Huang
huibai@mail.ustc.edu.cn
Jie Yin
jieyin@mail.ustc.edu.cn
Quanying Sun
sqy0410@mail.ustc.edu.cn
Lu Sun
sunlu15@mail.ustc.edu.cn
2016 -
Lipei Liang
llp1994@mail.ustc.edu.cn
Siqi Liu
lsq93325@mail.ustc.edu.cn
Kai Han
khan038@mail.ustc.edu.cn
Xiaokang Xie
xiexk@mail.ustc.edu.cn
 
Jiannan Guo
jiannan@mail.ustc.edu.cn
Sicheng Zhao
zsc10@mail.ustc.edu.cn
Bingxin Kong
kbx@mail.ustc.edu.cn
2017 -
Bin Niu
niubin@mail.ustc.edu.cn
Baojia Li
libaojia@mail.ustc.edu.cn
Shaofei Tang
iflytang@mail.ustc.edu.cn
Yuhan Xue
xyh96@mail.ustc.edu.cn
       

 

Equipment and Testbeds:

Our Software-Defined Packet Network and Datacenter Network Testbeds

 

Our Software-Defined Elastic Optical Network Testbeds

 

Home-made Prototypes:

Our Home-made 10Gbps Protocol-Oblivious Forwarding (POF) Switch
 • Quanying Sun, Lu Sun, and Jie Yin received the National Scholarship for Master Students (20000 RMBs per person, 硕士生国家奖学金), Oct. 2017.
 • Xiaokang Xie received the Student Travel Award (800 US Dollars), IEEE International Conference on Communications (ICC) 2017, Apr. 2017.
 • Menglu Zeng, Wenjian Fang, Jing Zhu, Daoyun Hu, and Bin Zhao received the National Scholarship for Master Students (20000 RMBs per person, 硕士生国家奖学金), Oct. 2016.
 • Xiaoliang Chen received the Special President Award of the Chinese Academy of Science (CAS) (5000 RMBs per person, 中国科学院院长特别奖), Jun. 2016.
 • Xiaoliang Chen received the National Scholarship for PhD Students (30000 RMBs per person, 博士生国家奖学金), Oct. 2015.
 • Cen Chen, Shoujiang Ma, Nana Xue, Jingjing Yao, Shengru Li, and Lulu Yang received the National Scholarship for Master Students (20000 RMBs per person, 硕士生国家奖学金), Oct. 2015.
 • Shoujiang Ma, Daoyun Hu, Shengru Li, Nana Xue, Suoheng Li, Yan Shao, and Zuqing Zhu received the Best Paper Award, IEEE International Conference on Communications (ICC) 2015, Jun. 2015.
 • Xiahe Liu and Fan Ji received the National Scholarship for Master Students (20000 RMBs per person, 硕士生国家奖学金), Oct. 2014.
 • Jingjing Yao received the Student Travel Award (750 US Dollars), IEEE International Conference on Communications (ICC) 2014, May 2014.
 • Liang Zhang and Zuqing Zhu received the Best Paper Award, IEEE International Conference on Computing, Networking & Communications (ICNC) 2014, Feb. 2014.
 • Xiahe Liu, Long Gong, and Zuqing Zhu received the Best Paper Award, IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) 2013, Dec. 2013.
 • Long Gong, Mingyang Zhang, Xiaoliang Chen, Liang Zhang and Xiang Zhou received the National Scholarship for Master Students (20000 RMBs per person, 硕士生国家奖学金), Oct. 2013.
 • Xiahe Liu received the Student Travel Award (750 US Dollars), IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) 2013, Sept. 2013.
 • Wei Lu received the President's Excellence Award of Chinese Academy of Science for Graduate Students (2000 RMBs, 中国科学院院长优秀奖), Jun. 2013.
 • Mingyang Zhang, Weiran Shi, Long Gong, Wei Lu and Zuqing Zhu received the Best Paper Award, IEEE International Conference on Communications (ICC) 2013, Jun. 2013.
 • Mingyang Zhang received the Student Travel Award (800 US Dollars), IEEE International Conference on Communications (ICC) 2013, Apr. 2013.
 • Wei Lu, Ping Lu and Suoheng Li received the National Scholarship for Master Students (20000 RMBs per person, 硕士生国家奖学金), Dec. 2012.
 • Wei Lu received the GuoRui Scholarship (5000 RMBs, 国睿奖学金), Nov. 2012.
 • Ping Lu received the Student Travel Award (1000 US Dollars), IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM) 2012, Sept. 2012.
 • Wei Lu received the Student Travel Award (200 Euros), 8th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP) 2012, May 2012.
 • Junyi Zhang and Weiran Shi received the National Innovative Grant for Undergraduates (20000 RMBs, 国家大学生创新科研基金), May 2012.
 •  

  Doctor's Degrees:

  Ping Lu (2011-2017, Next Hop after Graduation: Working in Shenzhen, China)

  Xiaoliang Chen (2011-2016, Next Hop after Graduation: Postdoc in University of California, Davis, USA)

  Wei Lu (2011-2016, Next Hop after Graduation: Postdoc in University of Science and Technology of China, China)

  Master's Degrees:

  Wenjian Fang (2014-2017, Next Hop after Graduation: Working in Shanghai, China)

  Junjie Liu (2014-2017, Next Hop after Graduation: Working in Hangzhou, China)

  Menglu Zeng (2014-2017, Next Hop after Graduation: Working in Shanghai, China)

  Yixiang Wang (2014-2017, Next Hop after Graduation: Working in Nanjing, China)

  Bin Zhao (2014-2017, Next Hop after Graduation: Working in Beijing, China)

  Daoyun Hu (2014-2017, Next Hop after Graduation: Working in Nanjing, China)

  Xiahe Liu (2013-2016, Next Hop after Graduation: PhD Student in University of Wisconsin-Madison, USA)

  Cen Chen (2013-2016, Next Hop after Graduation: Working in Beijing, China)

  Huihui Jiang (2013-2016, Next Hop after Graduation: Working in Shanghai, China)

  Lulu Yang (2013-2016, Next Hop after Graduation: Working in Shanghai, China)

  Shoujiang Ma (2013-2016, Next Hop after Graduation: Working in Shanghai, China)

  Nana Xue (2013-2016, Next Hop after Graduation: Working in Luoyang, China)

  Jingjing Yao (2013-2016, Next Hop after Graduation: PhD Student in New Jersey Institute of Technology, USA)

  Long Gong (2012-2015, Next Hop after Graduation: PhD Student in Georgia Institute of Technology, USA)

  Mingyang Zhang (2012-2015, Next Hop after Graduation: PhD Student in University of Southern California, USA)

  Fan Ji (2012-2015, Next Hop after Graduation: Working in Hefei, China)

  Yan Shao (2012-2015, Next Hop after Graduation: Working in Beijing, China)

  Wenshuang Zhou (2012-2015, Next Hop after Graduation: Working in Shenzhen, China)

  Liang Zhang (2011-2014, Next Hop after Graduation: PhD Student in New Jersey Institute of Technology, USA)

  Xiang Zhou (2011-2014, Next Hop after Graduation: Working in Shanghai, China)

  Yanan Wu (2011-2014, Next Hop after Graduation: Working in Nanjing, China)

  Bachelor's Degrees:

  Year 2017: Xiaofu Yin, Heqing Yin, Mingkai Xu, Xiaoyun Mo

  Year 2016: Shilin Zhu, Kaiyue Wu, Siyao Meng, Qinkun Bao, Muqing Zhou, Guangshuai Zhang

  Year 2015: Di Chen, Chang Li, Jiahao Su

  Year 2014: Changsheng You

  Year 2013: Weiran Shi, Junyi Zhang, Yabo Yuan, Wenwen Zhao

  Year 2012: Chuan Lu, Weida Zhong, Chuanqi Wan, Bin Zhao, Xingmin Wu

  Year 2011: Qiao Liang, Youzhi Liao, Peng Liao, Bei Liu

   


  To Perspective Students:

  Please read this file (in Chinese) before sending your applications to me.